For media.jpg

Splošni pogoji uporabe

Essity Aktiebolag (publ) 

Sedež družbe: Stockholm, Švedska 

Reg. št.: 556325-5511

Spodnje sklicevanje na "Essity", "nas" ali "mi" so sklici na Essity AB (publ) kot ponudnika tega spletnega mesta ("mesto"), razen če posamezno mesto ali druge storitve navajajo drugo entiteto, pri čemer se "Essity" sklicuje nanjo. Ti splošni pogoji uporabe veljajo za mesto ali druge storitve, ki se nanašajo na te pogoje uporabe.

Za namene zagotavljanja svojega spletnega mesta in teh pogojev uporabe Essity upošteva švedsko zakonodajo. Ker pa skupina Essity vključuje entitete po vsem svetu, velja, da če je kot ponudnik nekega mesta ali storitve navedeno drugo podjetje, lahko veljajo drugačna ali dodatna pravila v skladu z nacionalnimi zakoni države, kjer je bilo podjetje ustanovljeno. V takem primeru veljajo nacionalno veljavni zakoni in jih bo entiteta v zadevni državi upoštevala v zahtevanem obsegu.

Legal Statement

Materiale na tem mestu zagotavlja Essity kot storitev za svoje stranke in se lahko uporabljajo samo v informativne namene. Posamezne kopije lahko prenesete ob upoštevanju spodnjih določb.

S prenašanjem poljubnih vsebin s tega mesta sprejemate te pogoje. Če se z njimi ne strinjate, mesta ne uporabljajte in z njega ne prenašajte vsebin.

Informacije o blagovni znamki

Vsa imena, logotipi in blagovne znamke so last družbe Essity, njenih podružnic, povezanih podjetij ali njenih dajalcev licence ali partnerjev v skupnem podjetju.

Blagovne znamke Essity in imena znamk se lahko uporabljajo samo, kot navajajo ti pogoji uporabe ali na osnovi predhodnega pisnega dovoljenja družbe Essity.

Vsaka uporaba blagovnih znamk družbe Essity v oglaševanju ali promociji izdelkov Essity zahteva ustrezno odobritev.

Omejena uporaba/licenca za en izvod

Vsa vsebina na tem mestu, kot je besedilo, grafike, logotipi, ikone, slike, zvočni posnetki in programska oprema so last družbe Essity ali njenih dobaviteljev vsebin ter so zaščiteni s švedsko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Neavtorizirana uporaba ali distribucija poljubnih materialov s tega mesta lahko pomeni kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke in/ali drugih zakonov in je predmet civilnih kakor tudi kazenskih sankcij.

Mesta oziroma njegovih delov se ne sme reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati ali kako drugače izkoriščati v komercialne namene, ki jih ni eksplicitno v pisni obliki odobrila družba Essity. Prenesete lahko en izvod informacij, ki jih najdete na mestu družbe Essity, in sicer v en računalnik za svojo osebno, nekomercialno, interno rabo.

Prenesnih informacij ne smete spreminjati, uporabljati ali prenašati za nobene komercialne namene. Prav tako iz informacij ne smete odstranjevati nobenih obvestil o avtorskih ali drugih lastniških pravicah. Strinjate se, da odgovarjate za preprečevanje poljubnega nepooblaščenega kopiranja gradiv ter zagotavljate, da se vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci - kjer so prisotni - v vaši organizaciji držijo teh omejitev.

Odgovorni ste za spoštovanje vse veljavne avtorske zakonodaje. Dopuščamo možnost, da med ogledom mesta naredite naključno kopijo posamezne strani, ki jo lahko tudi natisnete za svojo osebno uporabo in v tolikšnem obsegu, kot je smiselno za zasebne namene. Vsa druga uporaba pa je strogo prepovedana. Brez predhodnega pisnega dovoljenja tega mesta ne smete postaviti v okvir ali povezati z drugimi stranmi, razen z domačo stranjo,

Essity vam ne dodeljuje nobene eksplicitne ali implicitne pravice pod poljubnimi patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali informacijami o poslovnih skrivnostih.

Izjava o zavrnitvi odgovornosti

Informacije tukaj so "takšne, kot so", brez eksplicitnega ali implicitnega jamstva, vključno z jamstvom o primernosti za prodajo, ugotavljanju nekršitve intelektualne lastnine ali primernosti za določen namen. Če ima Essity na svojem mestu povezavo na spletno stran tretje osebe, je taka povezava samo vljudna pomoč uporabnikom. Essity namreč ne odgovarja za vsebino ali točnost informacij, vsebovanih na taki spletni strani.

V nobenem primeru Essity ne odgovarja za nobeno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, prekinitve posla ali izgube informacij, ki bi bile posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, čeprav je bila družba Essity opozorjena na možnost nastanka takšne škode.

Essity nadalje ne jamči za natančnost ali popolnost informacij, besedila, grafik, povezav in drugih elementov, ki bi bili lahko vsebovani v teh informacijah. Essity lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino ali v njej opisane izdelke. Essity se ne zavezuje k posodabljanju informacij ali drugih materialov, objavljenih na tem mestu.

Prispevki uporabnikov

Material, informacije ali druga sporočila, ki jih prenesete na to mesto ali tukaj objavite, niso zaupne niti ekskluzivne, ampak nepreklicne, brezplačne, jih je mogoče podlicencirati in so nelastniške ("sporočila"). Družba Essity nima nobenih obveznosti glede sporočil.

Essity ima pravico razkriti, kopirati, distribuirati, vključevati in/ali drugače uporabljati sporočila, skupaj z vsemi podatki, slikami, zvoki, besedilom in drugimi tam vsebovanimi stvarmi za vse komercialne ali nekomercialne namene.

Če na tem mestu oddate osebne podatke ali jih na drug način posredujete družbi Essity, se strinjate, da Essity lahko oceni takšne podatke in jih uporabi za trženje izdelkov in storitev Essity, vključno s pravico do prenosa teh podatkov v tretje države ter objavljanjem vaših osebnih podatkov v spletu. Družba Essity za tako obdelavo podatkov odgovarja v skladu s švedsko zakonodajo. Če so podatki nepravilni ali imate druge težave v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov, se lahko obrnete na družbo Essity .

Sporočil, ki bi bila lahko ocenjena kot žaljiva ali bi kršila zasebnost drugih oseb, ne smete objavljati. Enako velja za sporočila, ki bi se lahko smatrala kot komercialno trženje oziroma bi bila nelegalna ali neprimerna. Če bo družba Essity naletela na taka sporočila, jih bo izbrisala, pridržuje pa si tudi pravico, da vas kot uporabnika izključi s spletnega mesta ali onemogoči uporabo storitev.

Za uporabo storitev tretjih oseb, kot je Facebook, veljajo tudi njihovi pogoji. Facebookova "Izjava o pravicah in odgovornostih" velja za vse njihove uporabnike in obiskovalce. Priporočamo vam, da pred uporabo storitev tretjih oseb preberete njihove pogoje uporabe.

Drugo

Essity lahko te pogoje uporabe kadar koli spremeni s posodobitvijo te objave.

Essity si po lastni presoji pridržuje pravico do (1) spremembe te pravne izjave; (2) spremljanja in odstranjevanja objav; in/ali (3) prekinitve razpoložljivosti mesta kadarkoli brez predhodnega opozorila.

Če se ugotovi, da je kateri koli člen, pogoj ali določilo te pravne izjave nezakonito, neveljavno, nično ali iz poljubnega razloga neizvršljivo, to na noben način ne vpliva na oziroma ne omejuje veljavnosti in izvršljivosti preostalih členov, pogojev in določil.

Pravilnik o zasebnosti

("Essity" ali "mi" ali "nas") jemlje zasebnost podatkov izjemno resno. Politika zasebnosti opisuje, kako Essity kot upravljavec v pomenu splošne uredbe o varstvu podatkov ("GDPR") in uredbe e-zasebnosti ("ePrivacy Regulation") zbira in obdeluje osebne podatke in druge informacije o uporabnikih.

1. Kategorije osebnih podatkov in nameni obdelave

Metapodatki
Naše spletno mesto ali aplikacijo lahko uporabljate, pri čemer vam ni treba posredovati nobenih osebnih podatkov. V tem primeru družba Essity zbira samo naslednje metapodatke, ki so posledica vaše uporabe mesta: 
Referenčno stran, datum in čas dostopa, količino prenesenih podatkov, vrsto brskalnika, IP-naslov, operacijski sistem in vmesnik, jezik in verzijo programske opreme brskalnika.
Na podlagi naslova IP vam bomo omogočili dostop do našega spletnega mesta ali aplikacije. Ko naslov IP v ta namen ni več potreben, ga bomo skrajšali tako, da bomo odstranili zadnjih osem števk. Metapodatke, vključno s skrajšanim naslovom IP, bomo uporabili za izboljšanje kakovosti in storitev našega spletnega mesta ali aplikacije: analiziramo namreč vedenje naših uporabnikov pri uporabi mesta.
 
Račun
Če ustvarite račun na spletnem mestu ali v aplikaciji, boste morda morali vnesti osebne podatke, na primer: ime, poštni naslov, e-naslov, izbrano geslo, telefonsko številko, podatke o bančnem računu, kreditni kartici, naslovu za račun in dostavo, zanimanju za določene izdelke/storitve (prostovoljno), zahtevo za prejemanje tržnih e-sporočil (prostovoljno). Essity take osebne podatke obdeluje v tržne namene z namenom zagotavljanja storitev, tržnega gradiva v obsegu, ki ga določa zadevna zakonodaja, ter za analizo vaših interesov. 
 
Naročila izdelkov
Če izdelek naročite na našem spletnem mestu ali v aplikaciji, Essity zbira in obdeluje naslednje osebne podatke o vas: podatke o računu, vrsti in količini izdelka, nakupni ceni, datumu naročila, statusu naročila, vračilu izdelkov, zahtevah pri službi za stranke. Essity obdeluje take 

Nagradne igre (Sweepstakes)
Če sodelujete v nagradni igri, Essity zbira in obdeluje naslednje osebne podatke o vas: podatke o imenu, poštnem naslovu, e-naslovu, datumu vstopa, izbiri za zmagovalca, nagradi, odgovoru na kviz. Essity obdeluje take osebne podatke z namenom izvajanja nagradne igre, informiranja zmagovalca, izročitve nagrade zmagovalcu, izvedbe dogodka in trženja. 
 
Zdravstveni podatki
Če naročite nekaj izdelkov, lahko Essity zbira in obdeluje tudi informacije o vašem zdravstvenem stanju, ki jih nakazuje naročilo izdelka. Zdravstveni podatki so občutljivi podatki v smislu GDPR, zato Essity izvaja vse potrebno za njihovo zaščito, kot to zahteva zakonodaja. Z vašim soglasjem bo družba Essity zbirala in obdelovala vaše zdravstvene podatke samo za izvajanje pogodbenega razmerja in naročil izdelkov, za zagotavljanje storitve podpore strankam, za zagotavljanje skladnosti s pravnimi obveznostmi, v morebitnih pravnih postopkih in za prilagojeno trženje. 
 
 
2. Tretje osebe
 • Prenos ponudnikom storitev  
  Essity lahko vključi zunanje ponudnike storitev, ki delujejo kot obdelovalec podatkov za Essity. Takšni ponudniki, na primer ponudniki spletnih storitev, tržnih storitev ali storitev IT, lahko za Essity izvajajo nekatere storitve. Ob ponujanju takih storitev utegnejo zunanji ponudniki dobiti dostop do vaših podatkov in/ali jih lahko tudi obdelujejo.  
  Od teh zunanjih ponudnikov storitev zahtevamo, da imajo in uporabljajo zaščitna varovala za zagotavljanje zasebnosti in varnosti vaših osebnih podatkov.   

 • Drugi prejemniki  
  Essity lahko prenaša - skladno z veljavnim zakonom o varovanju podatkov - osebne podatke organom pregona, vladnim organom, pravnim svetovalcem, zunanjim svetovalcem ali poslovnim partnerjem. V primeru združevanja ali prevzema podjetij, se osebni podatki lahko prenesejo na tretje osebe, vključene v proces združitve ali prevzema.  

 • Mednarodni prenosi osebnih podatkov  
  Osebni podatki, ki jih zbiramo ali prejmemo o vas, se lahko prenesejo ali obdelujejo pri prejemnikih, ki se nahajajo v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP") ali zunaj njega. Te države vključujejo države na seznamu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Drugi uporabniki se lahko nahajajo v drugih državah, ki nimajo ustrezne ravni varstva podatkov z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Družba Essity bo naredila vse, da bodo prenosi zunaj EGP ustrezno zaščiteni, kot to zahteva ustrezna zakonodaja za zaščito podatkov. Glede prenosov v države, ki ne zagotavljajo zadostne stopnje varnosti podatkov, prenos temelji na ustreznih varovalih, kot so standardna določila o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija ali nadzorni organ, odobreni kodeksi ravnanja skupaj z zavezujočimi in izvedljivimi zavezami prejemnika ali odobrenimi certifikacijskimi mehanizmi skupaj z zavezujočimi in izvedljivimi zavezami prejemnika. Za izvod informacij o ustreznih varovalih se lahko obrnete na nas na podlagi kontaktnih podatkov v razdelku 7 (Kontaktirajte nas).
 
3. Pravna osnova za obdelavo podatkov
Obdelavo vaših osebnih podatkov lahko izvajamo na naslednji pravni osnovi:
 • Dali ste nam vaše soglasje za obdelavo vaših podatkov za enega ali več posebnih namenov; 
 • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, v kateri ste udeleženi ali za izvedbo potrebnih korakov na vašo zahtevo, preden ste sklenili v pogodbo;
 • Obdelava je potrebna za skladnost s pravno zakonodajo, ki smo ji zavezani;
 • Obdelava je potrebna za varovanje ključnih interesov vas ali druge fizične osebe;
 • Obdelava je potrebna za učinkovitost naloge, izvedene v javnem interesu ali za izvajanje javnega pooblastila, ki nam je dodeljeno;
 • Obdelava je potrebna z namenom pravnih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja stranka, razen kjer nad takimi interesi prevladajo interesi ali osnovne pravice in svoboščine vas, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, posebej če gre za otroka; 
 • Druga veljavna pravna osnova za obdelavo podatkov, posebno določb, ki jih postavlja zakonodaja države članice
 
Lahko izvajamo obdelavo vaših občutljivih osebnih podatkov na naslednji pravni osnovi: 
 • Dali ste nam vaše eksplicitno soglasje za obdelavo vaših občutljivih podatkov za enega ali več posebnih namenov;
 • Obdelava je potrebna za namene izvajanja obveznosti in določenih pravic Essityja ali posameznika, na katerega se podatki nanašajo, na področju zaposlovanja in socialne varnosti in zakona o socialnem varstvu;
 • Obdelava se nanaša na osebne podatke, ki so očitno postali javni s strani osebe, na katero se podatki nanašajo;
 • Obdelava je potrebna za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali kadarkoli sodišča delujejo kot sodni organ;
 
Predložitev vaših osebnih podatkov je zahtevana s predpisanimi ali pogodbenimi obveznostmi ali potrebna, da lahko z nami sklenete pogodbo, da od nas prejmete storitve/izdelke, ki ste jih zahtevali, ali enostavno prostovoljno za vas. 
Če vaših osebnih podatkov ne izročimo, ste lahko vi prikrajšani, npr. morda ne boste mogli prejeti nekaterih izdelkov ali storitev. Vendar pa, če ni drugače določeno, če nam svojih osebnih podatkov ne zaupate, to ne bo imelo pravnih posledic za vas.
 
 
4. Katere pravice vam pripadajo in kako jih lahko uveljavljate?
Če ste podali svoje soglasje glede določenega zbiranja, obdelave in uporabe vaših osebnih podatkov, lahko to soglasje kadarkoli za prihodnost prekličete. Nadalje, lahko nasprotujete uporabi vaših osebnih podatkov za tržne namene, ne da bi zaradi tega nastali kakšni dodatni stroški, razen stroškov prenosa, skladnimi z osnovnimi tarifami.
Skladno z veljavnim zakonom o varovanju podatkov imate pravico (i) do zahteve za dostop do svojih osebnih podatkov, (ii) do zahteve za popravek svojih osebnih podatkov, (iii) do zahteve za izbris svojih osebnih podatkov, (iv) do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, (v) do zahteve do prenosa podatkov, (vi) do nasprotovanja obdelavi svojih osebnih podatkov (vključno do nasprotovanja profiliranju), ter /vii) do nasprotovanja samodejnemu sprejemanju odločitev (vključno s profiliranjem). 
 
Za izvajanje svojih pravic nas kontaktirajte, kot je navedeno v razdelku 7 (Kontaktirajte nas).
 
V primeru pritožb imate pravico, da vložite pritožbo k pristojnemu nadzornemu organu za zaščito podatkov.
 
 
5. Piškotki in druge tehnologije sledenja
Ta spletna stran ali aplikacija uporablja piškotke. Za dodatne informacije obiščite našo Politiko o zasebnosti [insert link to Cookie Policy].
 
 
6. Kako dolgo shranjujemo vaše osebne podatke?
Vaši osebni podatki bodo shranjeni, dokler bo to potrebno za zagotavljanje zahtevanih izdelkov in storitev. Ko se naše sodelovanje konča, bomo podatke bodisi izbrisali ali pa jih anonimizirali, razen če veljajo predpisane zahteve shranjevanja (kot na primer za davčne namene). Vaše kontaktne podatke in zanimanje za naše izdelke lahko zadržimo dolgo časa, če vam Essity sme pošiljati tržna gradiva. Na osnovi veljavnega zakona bomo morda morali nekatere vaše podatke shraniti še 10 let po ustreznem davčnem letu. Vaše osebne podatke lahko obdržimo po koncu pogodbenega odnosa, če se morajo vaši osebni podatki skladati z drugimi veljavnimi zakoni ali moramo vaše osebne podatke za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnega zahtevka, samo na osnovi poznavanja. V možnem obsegu bomo omejili obdelavo vaših osebnih podatkov za take omejene namene po končanju pogodbenega razmerja.
 
 
7. Kontaktirajte nas
Če imate morda vprašanja ali skrbi glede Politike o zasebnosti, nas kontaktirajte na:
 
Essity Hungary Kft.
Budapest, 1021 Budakeszi út 51. tel: 0613922100
Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségi adatai a következők: torkcontact@essity.com.  

Informacija o piškotkih

Ta Stran uporablja piškotke, zato vam ta razdelek daje informacije o tem, kako se piškotki uporabljajo in kako lahko nadzorujete, ali boste piškotke obdržali in izbrisali. 


Kaj je piškotek? 

Koščki informacij, preneseni s trdega diska vašega računalnika s spletne strani, so znani kot "piškotki". 

To niso računalniški programi, ampak samo majhne informacijske datoteke, ki spletnim stranem dovoljujejo shranjevati in dostopati do informacij o vzorcih uporabnikovega krmarjenja po spletu. 

Večina spletnih strani uporablja piškotke, ker so del nabora orodij, ki delajo internet čudovito izkušnjo za uporabnike.  Piškotki spletnim stranem omogočajo, da ponujajo personalizirano izkušnjo (na primer zapomnijo si prijavo, obdržijo izdelke v nakupovalni košarici ali prikazujejo vsebino, ki je zanimiva za uporabnika). 

Obstaja več vrst piškotkov: začasni piškotki (ali piškotki seje) se pobrišejo, ko se brskalnik zapre; trajni piškotki se ne pobrišejo, ampak ostanejo, dokler niso aktivno pobrisani ali pa potečejo (kar je odvisno od tega, kako je programirana spletna stran glede trajanja piškotkov). 

Kako izbrisati piškotek? 

Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da piškotke sprejmejo. 

Piškotke lahko v svojem brskalniku onemogočite, vendar upoštevajte, da če to storite, boste morda izgubili nekatere funkcionalnosti, potrebne za pravilno delovanje te strani. 

Če želite podrobnejše informacije o piškotkih obiščite www.aboutcookies.or, ki vsebuje izčrpne in neodvisne informacije o tem, kako onemogočiti piškotke v nastavitvah brskalnika ter kako pobrisati tiste piškotke, ki so na vašem računalniku že prisotni. 

Za brisanje piškotkov na vašem mobilnem telefonu boste morali pogledati priročnik svojega telefona. 

Seznam piškotkov Tork 

Da vam na tej spletni strani lahko zagotovimo osebno prilagojeno izkušnjo, uporabljamo piškotke s. Vsakokrat, ko stran uporabljate, se piškotki prenesejo in/ali se do njih dostopa. Piškotki so navedeni spodaj.          


Namen Vrsta Trajanje 1. ali 3. stranka
Rokovanje z nakupovalnim seznamom Funkcionalni piškotki Trajni piškotki 1. stranka
Soglasje s politiko piškotkov  
(useOfCookiesApproved)  
Strogo obvezni piškotki Piškotki seje in trajni piškotki  

1. stranka  
Strogo obvezni piškotki – Ti piškotki so bistveni, da vam omogočajo premikanje po strani in uporabo funkcionalnosti, kot so dostop do varnih področij spletne strani.  Brez teh piškotkov storitev, ki ste jih zahtevali, kot je nakup, ne bi bilo mogoče zagotavljati. 
 
Performančni piškotki – Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto, na primer katere strani obiskovalci najbolj pogosto obiščejo in če s spletnih strani prejmejo obvestila o napakah.  Te piškotki ne zbirajo informacij, ki bi obiskovalca identificirale.  Vse informacije, ki jih piškotki zberejo, so združene in zato anonimne.  Uporabljajo se samo za izboljšanje načina delovanja spletne strani. 
 
Funkcionalni piškotki – Te piškotki strani omogočajo, da si zapomni vaše izbire (kot so vaše ime, jezik ali področje) in zagotavljajo obogatene, osebne funkcionalnosti.  Informacije, ki jih te piškotki zberejo, so lahko anonimizirane in ne morejo slediti vašim dejavnostim brskanja na drugih spletnih straneh. 
 
Piškotki za targetiranje ali oglaševanje – Te piškotki se uporabljajo zato, da vam lahko dostavljamo bolj smiselne oglase, glede na vaše interese.  Uporabljajo se tudi zato, da omejijo kolikokrat vidite kak oglas, kakor tudi za merjenje učinkovitosti oglaševalske kampanje.  Nameščajo jih naše oglaševalske mreže z dovoljenjem [Essity/Tena UK/Bodyform UK itd.].  Zapomnijo si, da ste spletno stran obiskali in da so te informacije deljene z drugimi organizacijami, kot so oglaševalci.  Pogosto so ciljni ali oglaševalski piškotki povezani s funkcionalnostjo strani, ki jo zagotavlja druga organizacija. 
 

Sprejemanje Pogojev uporabe 

S sprejemanjem Pogojev uporabe, kakor tudi z dostopanjem in uporabo Strani, se strinjate z uporabo piškotkov.  Lahko se tudi strinjate z uporabo naših piškotkov z nastavitvami v svojem brskalniku. 
 

Vloge uporabnikov 

Essity vam lahko dovoli, da objavljate informacije, komentarje ali drug material na naši strani, družbenih medijih ali drugih spletnih storitvah. To se počne z namenom olajšanja pretoka informacij o družbi Essity in naših izdelkih. Prosimo upoštevajte, da so pogoji za take predložitve uporabnikov začrtani v naši Pravni izjavi (glejte zgoraj). 
 
Ne dajajte nam informacij o drugih osebah, razen če lahko dokažete, da imate za to njihovo soglasje.