Hotelski segment

Hoteli

Hoteli niso več le prenočišča. Popotniki hotele doživljajo kot pomemben del njihove celostne potovalne izkušnje. Za lokalno prebivalstvo hoteli predstavljajo delovna okolja in mesta za druženje. Vse to lastnikom hotelov ponuja priložnosti, da pritegnejo več obiskovalcev in jih spremenijo v redne goste. Ob tem izziv predstavlja zagotavljanje nepozabne izkušnje, ki je obenem stroškovno učinkovita.


Pri blagovni znamki Tork ponujamo izdelke in storitve, ki osebju zagotavljajo orodja za bolj proaktivno delo z manj truda. Na naslednjih straneh boste našli članke, storitve in rešitve, s katerimi boste lahko ohranili čistočo in udobje v vseh delih vašega hotela ter obenem za svoje goste ustvarili čudovito vzdušje in nepozabne spomine.