Pravne informacije

Pravne informacije

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sedež družbe: Stockholm, Švedska 
 
Matična številka: 556325-5511
 
Spodnje sklicevanje na "Essity", "nas" ali "mi" so sklici na Essity AB (publ) kot ponudnika tega spletnega mesta ("mesto"), razen če posamezno mesto ali druge storitve navajajo drugo entiteto, pri čemer se "Essity" sklicuje nanjo. Ti splošni pogoji uporabe veljajo za mesto ali druge storitve, ki se nanašajo na te pogoje uporabe.
 
Za namene zagotavljanja svojega spletnega mesta in teh pogojev uporabe Essity upošteva švedsko zakonodajo. Ker pa skupina Essity vključuje entitete po vsem svetu, velja, da če je kot ponudnik nekega mesta ali storitve navedeno drugo podjetje, lahko veljajo drugačna ali dodatna pravila v skladu z nacionalnimi zakoni države, kjer je bilo podjetje ustanovljeno. V takem primeru veljajo nacionalno veljavni zakoni in jih bo entiteta v zadevni državi upoštevala v zahtevanem obsegu.

Pravna izjava

Materiale na tem mestu zagotavlja Essity kot storitev za svoje stranke in se lahko uporabljajo samo v informativne namene. Posamezne kopije lahko prenesete ob upoštevanju spodnjih določb.
 
S prenašanjem poljubnih vsebin s tega mesta sprejemate te pogoje. Če se z njimi ne strinjate, mesta ne uporabljajte in z njega ne prenašajte vsebin.
 
 
 
Informacije o blagovni znamki
 
Vsa imena, logotipi in blagovne znamke so last družbe Essity, njenih podružnic, povezanih podjetij ali njenih dajalcev licence ali partnerjev v skupnem podjetju.
 
Blagovne znamke Essity in imena znamk se lahko uporabljajo samo, kot navajajo ti pogoji uporabe ali na osnovi predhodnega pisnega dovoljenja družbe Essity.
 
Vsaka uporaba blagovnih znamk družbe Essity v oglaševanju ali promociji izdelkov Essity zahteva ustrezno odobritev.
 
 
 
Omejena uporaba/licenca za en izvod
 
Vsa vsebina na tem mestu, kot je besedilo, grafike, logotipi, ikone, slike, zvočni posnetki in programska oprema so last družbe Essity ali njenih dobaviteljev vsebin ter so zaščiteni s švedsko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Neavtorizirana uporaba ali distribucija poljubnih materialov s tega mesta lahko pomeni kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke in/ali drugih zakonov in je predmet civilnih kakor tudi kazenskih sankcij.
 
 
Mesta oziroma njegovih delov se ne sme reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati ali kako drugače izkoriščati v komercialne namene, ki jih ni eksplicitno v pisni obliki odobrila družba Essity. Prenesete lahko en izvod informacij, ki jih najdete na mestu družbe Essity, in sicer v en računalnik za svojo osebno, nekomercialno, interno rabo.
 
 
Prenesnih informacij ne smete spreminjati, uporabljati ali prenašati za nobene komercialne namene. Prav tako iz informacij ne smete odstranjevati nobenih obvestil o avtorskih ali drugih lastniških pravicah. Strinjate se, da odgovarjate za preprečevanje poljubnega nepooblaščenega kopiranja gradiv ter zagotavljate, da se vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci - kjer so prisotni - v vaši organizaciji držijo teh omejitev.
 
 
Odgovorni ste za spoštovanje vse veljavne avtorske zakonodaje. Dopuščamo možnost, da med ogledom mesta naredite naključno kopijo posamezne strani, ki jo lahko tudi natisnete za svojo osebno uporabo in v tolikšnem obsegu, kot je smiselno za zasebne namene. Vsa druga uporaba pa je strogo prepovedana. Brez predhodnega pisnega dovoljenja tega mesta ne smete postaviti v okvir ali povezati z drugimi stranmi, razen z domačo stranjo,
 
 
Essity vam ne dodeljuje nobene eksplicitne ali implicitne pravice pod poljubnimi patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali informacijami o poslovnih skrivnostih.
 
 

Izjava o zavrnitvi odgovornosti
 
Informacije tukaj so "takšne, kot so", brez eksplicitnega ali implicitnega jamstva, vključno z jamstvom o primernosti za prodajo, ugotavljanju nekršitve intelektualne lastnine ali primernosti za določen namen. Če ima Essity na svojem mestu povezavo na spletno stran tretje osebe, je taka povezava samo vljudna pomoč uporabnikom. Essity namreč ne odgovarja za vsebino ali točnost informacij, vsebovanih na taki spletni strani.
 
V nobenem primeru Essity ne odgovarja za nobeno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, prekinitve posla ali izgube informacij, ki bi bile posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, čeprav je bila družba Essity opozorjena na možnost nastanka takšne škode.
 
Essity nadalje ne jamči za natančnost ali popolnost informacij, besedila, grafik, povezav in drugih elementov, ki bi bili lahko vsebovani v teh informacijah. Essity lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino ali v njej opisane izdelke. Essity se ne zavezuje k posodabljanju informacij ali drugih materialov, objavljenih na tem mestu.
 
 

Vloge uporabnikov
 
Material, informacije ali druga sporočila, ki jih prenesete na to mesto ali tukaj objavite, niso zaupne niti ekskluzivne, ampak nepreklicne, brezplačne, jih je mogoče podlicencirati in so nelastniške ("sporočila"). Družba Essity nima nobenih obveznosti glede sporočil.
 
Essity ima pravico razkriti, kopirati, distribuirati, vključevati in/ali drugače uporabljati sporočila, skupaj z vsemi podatki, slikami, zvoki, besedilom in drugimi tam vsebovanimi stvarmi za vse komercialne ali nekomercialne namene.
 
Če na tem mestu oddate osebne podatke ali jih na drug način posredujete družbi Essity, se strinjate, da Essity lahko oceni takšne podatke in jih uporabi za trženje izdelkov in storitev Essity, vključno s pravico do prenosa teh podatkov v tretje države ter objavljanjem vaših osebnih podatkov v spletu. Družba Essity za tako obdelavo podatkov odgovarja v skladu s švedsko zakonodajo. Če so podatki nepravilni ali imate druge težave v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov, se lahko obrnete na družbo Essity .
 
Sporočil, ki bi bila lahko ocenjena kot žaljiva ali bi kršila zasebnost drugih oseb, ne smete objavljati. Enako velja za sporočila, ki bi se lahko smatrala kot komercialno trženje oziroma bi bila nelegalna ali neprimerna. Če bo družba Essity naletela na taka sporočila, jih bo izbrisala, pridržuje pa si tudi pravico, da vas kot uporabnika izključi s spletnega mesta ali onemogoči uporabo storitev.
 
Za uporabo storitev tretjih oseb, kot je Facebook, veljajo tudi njihovi pogoji. Facebookova "Izjava o pravicah in odgovornostih" velja za vse njihove uporabnike in obiskovalce. Priporočamo vam, da pred uporabo storitev tretjih oseb preberete njihove pogoje uporabe.
 
 
 
Drugo
 
Essity lahko te pogoje uporabe kadar koli spremeni s posodobitvijo te objave.
 
Essity si po lastni presoji pridržuje pravico do (1) spremembe te pravne izjave; (2) spremljanja in odstranjevanja objav; in/ali (3) prekinitve razpoložljivosti mesta kadarkoli brez predhodnega opozorila.
 
Če se ugotovi, da je kateri koli člen, pogoj ali določilo te pravne izjave nezakonito, neveljavno, nično ali iz poljubnega razloga neizvršljivo, to na noben način ne vpliva na oziroma ne omejuje veljavnosti in izvršljivosti preostalih členov, pogojev in določil.