Pravne informacije

Pravne informacije

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sedež družbe: Stockholm, Švedska 
 
Matična številka: 556325-5511
 
Spodnje sklicevanje na "Essity", "nas" ali "mi" so sklici na Essity AB (publ) kot ponudnika tega spletnega mesta ("mesto"), razen če posamezno mesto ali druge storitve navajajo drugo entiteto, pri čemer se "Essity" sklicuje nanjo. Ti splošni pogoji uporabe veljajo za mesto ali druge storitve, ki se nanašajo na te pogoje uporabe.
 
Za namene zagotavljanja svojega spletnega mesta in teh pogojev uporabe Essity upošteva švedsko zakonodajo. Ker pa skupina Essity vključuje entitete po vsem svetu, velja, da če je kot ponudnik nekega mesta ali storitve navedeno drugo podjetje, lahko veljajo drugačna ali dodatna pravila v skladu z nacionalnimi zakoni države, kjer je bilo podjetje ustanovljeno. V takem primeru veljajo nacionalno veljavni zakoni in jih bo entiteta v zadevni državi upoštevala v zahtevanem obsegu.

Pravna izjava

Materiale na tem mestu zagotavlja Essity kot storitev za svoje stranke in se lahko uporabljajo samo v informativne namene. Posamezne kopije lahko prenesete ob upoštevanju spodnjih določb.
 
S prenašanjem poljubnih vsebin s tega mesta sprejemate te pogoje. Če se z njimi ne strinjate, mesta ne uporabljajte in z njega ne prenašajte vsebin.
 
 
 
Informacije o blagovni znamki
 
Vsa imena, logotipi in blagovne znamke so last družbe Essity, njenih podružnic, povezanih podjetij ali njenih dajalcev licence ali partnerjev v skupnem podjetju.
 
Blagovne znamke Essity in imena znamk se lahko uporabljajo samo, kot navajajo ti pogoji uporabe ali na osnovi predhodnega pisnega dovoljenja družbe Essity.
 
Vsaka uporaba blagovnih znamk družbe Essity v oglaševanju ali promociji izdelkov Essity zahteva ustrezno odobritev.
 
 
 
Omejena uporaba/licenca za en izvod
 
Vsa vsebina na tem mestu, kot je besedilo, grafike, logotipi, ikone, slike, zvočni posnetki in programska oprema so last družbe Essity ali njenih dobaviteljev vsebin ter so zaščiteni s švedsko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Neavtorizirana uporaba ali distribucija poljubnih materialov s tega mesta lahko pomeni kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke in/ali drugih zakonov in je predmet civilnih kakor tudi kazenskih sankcij.
 
 
Mesta oziroma njegovih delov se ne sme reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati ali kako drugače izkoriščati v komercialne namene, ki jih ni eksplicitno v pisni obliki odobrila družba Essity. Prenesete lahko en izvod informacij, ki jih najdete na mestu družbe Essity, in sicer v en računalnik za svojo osebno, nekomercialno, interno rabo.
 
 
Prenesnih informacij ne smete spreminjati, uporabljati ali prenašati za nobene komercialne namene. Prav tako iz informacij ne smete odstranjevati nobenih obvestil o avtorskih ali drugih lastniških pravicah. Strinjate se, da odgovarjate za preprečevanje poljubnega nepooblaščenega kopiranja gradiv ter zagotavljate, da se vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci - kjer so prisotni - v vaši organizaciji držijo teh omejitev.
 
 
Odgovorni ste za spoštovanje vse veljavne avtorske zakonodaje. Dopuščamo možnost, da med ogledom mesta naredite naključno kopijo posamezne strani, ki jo lahko tudi natisnete za svojo osebno uporabo in v tolikšnem obsegu, kot je smiselno za zasebne namene. Vsa druga uporaba pa je strogo prepovedana. Brez predhodnega pisnega dovoljenja tega mesta ne smete postaviti v okvir ali povezati z drugimi stranmi, razen z domačo stranjo,
 
 
Essity vam ne dodeljuje nobene eksplicitne ali implicitne pravice pod poljubnimi patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali informacijami o poslovnih skrivnostih.
 
 

Izjava o zavrnitvi odgovornosti
 
Informacije tukaj so "takšne, kot so", brez eksplicitnega ali implicitnega jamstva, vključno z jamstvom o primernosti za prodajo, ugotavljanju nekršitve intelektualne lastnine ali primernosti za določen namen. Če ima Essity na svojem mestu povezavo na spletno stran tretje osebe, je taka povezava samo vljudna pomoč uporabnikom. Essity namreč ne odgovarja za vsebino ali točnost informacij, vsebovanih na taki spletni strani.
 
V nobenem primeru Essity ne odgovarja za nobeno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, prekinitve posla ali izgube informacij, ki bi bile posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, čeprav je bila družba Essity opozorjena na možnost nastanka takšne škode.
 
Essity nadalje ne jamči za natančnost ali popolnost informacij, besedila, grafik, povezav in drugih elementov, ki bi bili lahko vsebovani v teh informacijah. Essity lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino ali v njej opisane izdelke. Essity se ne zavezuje k posodabljanju informacij ali drugih materialov, objavljenih na tem mestu.
 
 

Vloge uporabnikov
 
Material, informacije ali druga sporočila, ki jih prenesete na to mesto ali tukaj objavite, niso zaupne niti ekskluzivne, ampak nepreklicne, brezplačne, jih je mogoče podlicencirati in so nelastniške ("sporočila"). Družba Essity nima nobenih obveznosti glede sporočil.
 
Essity ima pravico razkriti, kopirati, distribuirati, vključevati in/ali drugače uporabljati sporočila, skupaj z vsemi podatki, slikami, zvoki, besedilom in drugimi tam vsebovanimi stvarmi za vse komercialne ali nekomercialne namene.
 
Če na tem mestu oddate osebne podatke ali jih na drug način posredujete družbi Essity, se strinjate, da Essity lahko oceni takšne podatke in jih uporabi za trženje izdelkov in storitev Essity, vključno s pravico do prenosa teh podatkov v tretje države ter objavljanjem vaših osebnih podatkov v spletu. Družba Essity za tako obdelavo podatkov odgovarja v skladu s švedsko zakonodajo. Če so podatki nepravilni ali imate druge težave v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov, se lahko obrnete na družbo Essity .
 
Sporočil, ki bi bila lahko ocenjena kot žaljiva ali bi kršila zasebnost drugih oseb, ne smete objavljati. Enako velja za sporočila, ki bi se lahko smatrala kot komercialno trženje oziroma bi bila nelegalna ali neprimerna. Če bo družba Essity naletela na taka sporočila, jih bo izbrisala, pridržuje pa si tudi pravico, da vas kot uporabnika izključi s spletnega mesta ali onemogoči uporabo storitev.
 
Za uporabo storitev tretjih oseb, kot je Facebook, veljajo tudi njihovi pogoji. Facebookova "Izjava o pravicah in odgovornostih" velja za vse njihove uporabnike in obiskovalce. Priporočamo vam, da pred uporabo storitev tretjih oseb preberete njihove pogoje uporabe.
 
 
 
Drugo
 
Essity lahko te pogoje uporabe kadar koli spremeni s posodobitvijo te objave.
 
Essity si po lastni presoji pridržuje pravico do (1) spremembe te pravne izjave; (2) spremljanja in odstranjevanja objav; in/ali (3) prekinitve razpoložljivosti mesta kadarkoli brez predhodnega opozorila.
 
Če se ugotovi, da je kateri koli člen, pogoj ali določilo te pravne izjave nezakonito, neveljavno, nično ali iz poljubnega razloga neizvršljivo, to na noben način ne vpliva na oziroma ne omejuje veljavnosti in izvršljivosti preostalih členov, pogojev in določil.

Pravilnik o zasebnosti


(»Essity« ali »mi«) zasebnost podatkov obravnavamo resno. Ta Pravilnik o zasebnosti določa, kako družba Essity kot upravljavec podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (»Splošna uredba o varstvu podatkov«) in Uredbe o e-zasebnosti (»Uredba o e-zasebnosti«) zbira in obdeluje osebne podatke in druge podatke o uporabnikih.


1.      Kategorije osebnih podatkov in nameni obdelave


Metapodatki

Našo spletno stran ali aplikacijo lahko uporabljate, ne da bi nam morali posredovati katere koli osebne podatke. V tem primeru družba Essity zbira le naslednje metapodatke, ki izvirajo iz vaše uporabe:

referenčna stran, datum in ura dostopa, količina prenesenih podatkov, status prenosa, vrsta spletnega brskalnika, IP naslov, operacijski sistem in vmesnik, jezik in različica brskalnika.

S pomočjo vašega IP naslova vam omogočimo dostop do naše spletne strani ali aplikacije. Ko vašega IP naslova v ta namen ne potrebujemo več, ga skrajšamo tako, da odstranimo zadnji oktet vašega IP naslova. Metapodatke, vključno s skrajšanim IP naslovom, uporabljamo za izboljšanje kakovosti in storitev naše spletne strani ali aplikacije, tako da analiziramo vedenje uporabnikov.


Račun

Če na naši spletni strani ali v aplikaciji želite odpreti račun, morate vnesti osebne podatke, na primer: ime, poštni naslov, naslov elektronske pošte, izbrano geslo, telefonska številka, podatki o bančnem računu, podatki o kreditni kartici, naslov za račun in dostavo, zanimanje za določene izdelke/storitve (neobvezno), prejemanje marketinških elektronskih sporočil (neobvezno). Družba Essity takšne osebne podatke obdeluje zato, da vam zagotavlja funkcionalnost računa, marketinška gradiva, kot to dopušča veljavna zakonodaja, in analizira vaše zanimanje v marketinške namene.


Naročanje izdelkov

Če preko naše spletne strani ali aplikacije naročite izdelek, družba Essity zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke: podatki o vašem računu, vrsta in količina izdelkov, cena, datum naročila, status naročila, vračilo izdelkov, zahteve stranke. Družba Essity zbira takšne osebne podatke za namene izvajanja pogodbenega razmerja in naročila izdelka, nudenja storitev za stranke, izpolnjevanja zakonskih zahtev, obrambe, uveljavljanja in izvajanja pravnih zahtevkov in trženja po meri.


Nagradne igre:

Če sodelujete v nagradni igri, družba Essity zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke: ime, poštni naslov, naslov elektronske pošte, datum vstopa, izbira zmagovalca, nagrada, odgovor na vprašanje. Družba Essity takšne osebne podatke obdeluje zato, da lahko organizira nagradno igro, obvesti zmagovalca, mu izroči nagrado, izpelje dogodek in za namene trženja.


Podatki o zdravstvenem stanju:

Essity lahko z naročilom nekaterih izdelkov zbira in obdeluje tudi podatke o zdravstvenem stanju, kot izhaja iz naročila izdelka. Zdravstveni podatki so občutljivi podatki v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in Essity sprejema vse potrebne ukrepe za zaščito teh občutljivih podatkov, kot to zahteva zakonodaja. Ob upoštevanju privolitve družba Essity zbira in obdeluje zdravstvene podatke izključno za namene izvajanja pogodbenega razmerja in naročila izdelka, zagotavljanja storitev oskrbe strank, izpolnjevanja zakonskih obveznosti, obrambe, uveljavljanja in izvajanja pravnih zahtevkov ter prilagojenega trženja.


2.      Tretje osebe

·        Prenos ponudnikom storitev

Družba Essity lahko najame zunanje ponudnike storitev, ki kot obdelovalci podatkov za družbo Essity opravljajo določene storitve, npr. ponudnike spletnih storitev, ponudnike marketinških storitev ali ponudnike računalniških storitev. Pri opravljanju teh storitev imajo zunanji ponudniki storitev lahko dostop do vaših osebnih podatkov ali jih obdelujejo.

Od teh zunanjih ponudnikov storitev zahtevamo, da uvedejo in uporabljajo varnostne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov.

·        Drugi prejemniki

Družba Essity lahko – v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov – osebne podatke posreduje organom pregona, državnim organom, pravnim svetovalcem, zunanjim svetovalcem ali poslovnim partnerjem. V primeru združitve ali prevzema družbe se lahko osebni podatki prenesejo na tretje osebe, ki so vpletene v združitev ali prevzem.

·        Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Vaši osebni podatki, ki jih zbiramo ali prejmemo, so lahko posredovani in jih obdelujejo uporabniki, ki se nahajajo znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). Sem spadajo države, ki so navedene na seznamu na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Drugi uporabniki se lahko nahajajo v drugih državah, ki nimajo ustrezne ravni varstva podatkov z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Družba Essity bo izvedla vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo prenosi izven EGP ustrezno zaščiteni, kot je zahtevano v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Prenosi v države, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov, se izvajajo na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov, kot so standardne pogodbene klavzule o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija ali nadzorni organ, potrjeni kodeksi ravnanja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami uporabnika ali odobreni mehanizmi certificiranja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami uporabnika. Za izvod takšnih ustreznih zaščitnih ukrepov lahko zaprosite, če stopite v stik z nami, kot je navedeno v 7. točki spodaj (Kontakt).

 

3.      Pravna podlaga za obdelavo

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednji pravni podlagi:

 

  • Privolili ste v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili, ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe;
  • Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas;
  • Obdelava je potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov ali življenjskih interesov druge fizične osebe;
  • Obdelava je potrebna, če opravljamo naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki nam je dodeljena;
  • Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti če ste otrok;
  • Druga veljavna pravna podlaga, zlasti določila zakonodaje države članice.

 

Vaše občutljive osebne podatke lahko obdelujemo na naslednji pravni podlagi:

 

Izrecno ste privolili v obdelavo vaših občutljivih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;


  • Obdelava je potrebna za izvajanje obveznosti in posebnih pravic družbe Essity ali posameznika s področja delovnega prava, socialne varnosti in prava socialnega varstva;
  • Obdelava je povezana z osebnimi podatki, ki jih posameznik sam objavi;
  • Obdelava je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali ko sodišča izvajajo svojo sodno pristojnost;
 

Zagotovitev vaših osebnih podatkov je statutarna ali pogodbena obveznost ali pa je potrebna za sklenitev pogodbe z nami ali za prejemanje naših storitev/izdelkov, ki ste jih zahtevali, ali pa je povesem prostovoljna.

Če ne zagotovite osebnih podatkov, lahko za vas nastane škoda, npr. ne boste mogli prejeti določenih izdelkov ali storitev. Vendar, razen če je določeno drugače, če ne zagotovite osebnih podatkov, to za vas ne pomeni nikakršnih pravnih posledic.


4.      Kakšne pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?

Če ste podali soglasje v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov, ga lahko kadar koli prekličete z učinkom za naprej. Lahko tudi ugovarjate uporabi vaših osebnih podatkov v namene trženja, ne da bi pri tem nastali kakršni koli stroški, razen stroškov posredovanja v skladu z osnovnimi tarifami.


V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate pravico (i) zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, (ii) zahtevati popravek vaših osebnih podatkov, (iii) zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, (iv) zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, (v) zahtevati prenosljivost podatkov, (vi) ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov (kar vključuje ugovor oblikovanju profilov) in (vii) ugovarjati avtomatiziranemu sprejemanju odločitev (vključno z oblikovanjem profilov).


Za uveljavljanje svojih pravic stopite v stik z nami, kot je navedeno v 7. točki spodaj (Kontakt).


V primeru pritožbe lahko tudi vložite pritožbo pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov.

 

5.      Piškotki in druge tehnologije sledenja

Ta spletna stran ali aplikacija uporablja piškotke. Več informacij lahko najdete na strani 

Pravilnik o piškotkih 


6.      Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje zahtevanih storitev in izdelkov. Ko se naše razmerje konča, bomo vaše osebne podatke izbrisali ali jih anonimizirali, razen če jih moramo hraniti po zakonu (npr. v davčne namene). Vaše kontakte podatke in podatke o zanimanju za naše izdelke ali storitve lahko hranimo daljše časovno obdobje, če vam družba Essity lahko pošilja marketinška gradiva. Lahko nam narekuje tudi veljavna zakonodaja, da moramo nekatere vaše osebne podatke hraniti 10 let po koncu relevantnega davčnega leta. Vaše osebne podatke lahko po prenehanju pogodbenega razmerja hranimo tudi, če so vaši osebni podatki potrebni za izpolnjevanje drugih veljavnih zakonskih zahtev ali če vaše osebne podatke potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, vendar le v potrebni meri. Po koncu pogodbenega razmerja bomo obdelavo vaših osebnih podatkov v takšne omejene namene kar se da omejili.


7.      Kontakt

Če želite uveljavljati svoje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali imate kakršna koli druga vprašanja v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti, pošljite svojo zahtevo na naslov:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Švedska