Umivanje rok

Dobra higiena rok na univerzah in v študentskih naseljih

Pri zagotavljanju varnosti in zdravja študentov, predavateljev in članov osebja sta izvajanje in spodbujanje ustrezne higiene rok na univerzi in v študentskih naseljih ključnega pomena. Zlasti v času predavanj se obisk teh visokošolskih izobraževalnih ustanov poveča in skozi semester spreminja. Študentje, predavatelji in člani osebja se vsak dan dotikajo številnih površin, kot so kljuke, stikala in mize. Vsi si morajo večkrat na dan večkrat ustrezno umiti roke in si jih temeljito osušiti s papirnatimi brisačami, zlasti po usekovanju, kašljanju ali kihanju, pred in po uživanju in pripravi hrane ter po uporabi stranišča. Roke si morajo umiti vsakič, ko so vidno umazane, med souporabo skupne opreme, kot so tipkovnice, računalniki in tiskalniki, ter po rokovanju s smetmi.