5 trenutkov za higieno rok

5 trenutkov za higieno rok

Metoda 5 trenutkov za higieno rok definira ključne trenutke, ko bi moralo zdravstveno osebje poskrbeti za higieno rok.
Preden se dotaknete bolnika

1. Preden se dotaknete bolnika

Da bi preprečili, da se med zdravstveno nego na bolnika ne naselijo mikroorganizmi, morate poskrbeti za higieno rok, še preden se dotaknete bolnika in vstopite v njegovo območje. Območje bolnika zajema bolnika in njegovo/njeno neposredno okolico, vključno s površinami, ki se jih dotika (kot so okvir postelje, infuzijske cevke) in površine, ki se jih osebje pogosto dotika (kot so monitorji, stikala in gumbi).

Primeri: pred rokovanjem, ko pomagate bolniku, da se premakne, klinični pregled.

Pred čistim/aseptičnim postopkom

2. Pred čistim/aseptičnim postopkom

Pred izvajanjem čistega/aseptičnega postopka je higiena rok ključnega pomena za preprečevanje okužbe, povezane z bolnišnično oskrbo. Za higieno rok bi morali poskrbeti med zadnjo izpostavitvijo površine, na kateri obstaja tveganje okužbe za bolnika ali kritično mesto s tveganjem kombinirane okužbe, in tik pred dostopom do kritičnega mesta.

Primeri: pred povijanjem rane, vstavljanjem katetra, pripravo hrane, zdravil.

Po tveganju izpostavitve telesnim tekočinam

3. Po tveganju izpostavitve telesnim tekočinam

Po opravilu, kjer obstaja tveganje izpostavitve rok telesnim tekočinam, je treba takoj poskrbeti za higieno rok in to še pred novo izpostavitvijo roke površini, tudi če ostajate v območju bolnika. Tako zmanjšate tveganje, da bi prenesli mikroorganizme ali se okužili z njimi, ter zmanjšate tveganje, da bi mikroorganizme prenesli z okuženega dela bolnikovega telesa na njegovo "čisto" stran.

Primeri: po jemanju krvi ali rokovanju z njo, čiščenju urina, fekalij ali odpadkov.

Po dotikanju bolnika

4. Po dotikanju bolnika

Po dotikanju bolnika in preden se dotaknete predmeta zunaj območja bolnika je higiena rok pomembna za zmanjševanje tveganja širjenja okužb v bolnišničnem okolju. Tako se občutno zmanjša možnost, da bi si okužili roke s floro z bolnika.

Primeri: po rokovanju, ko pomagajte bolniku, da se premakne, klinični pregled.

Po dotikanju okolice bolnika

5. Po dotikanju okolice bolnika

Higiena rok je nujna, ko imate roke izpostavljene površini v območju bolnika in se nato dotikate površin izven območja bolnika - njega samega pa se ne dotikate. Higienta rok je v tem trenutku nujna, saj ste imeli roke izpostavljene predmetom bolnika in se lahko okužite, tudi če niste imeli fizičnega stika z bolnikom.

Primeri: po menjavi posteljnine, prilagoditvi hitrosti perfuzije.

Bolj poučno gradivo

Bolj poučno gradivo

Za E-učenje in drugo izobraževalno gradivo o zdravju kože in higieni rok. Pokličite nas na +46 31 746 00 00