Glede trajnosti razmišljajte vnaprej

Glede trajnosti razmišljajte vnaprej

O trajnostnih izdelkih in rešitvah, ki bodo našim strankam pomagale dosegati trajnostne cilje, razmišljamo vnaprej.
Pri blagovni znamki Tork si prizadevamo, da bi bila higiena na poti bolj trajnostna. Na tak način naslavljamo pomembne trajnostne teme, na primer odgovorno pridobivanje vlaken in nižanje ogljičnega odtisa naših izdelkov.

Znanstveno osnovani cilji

Od decembra 2018 so se naši cilji glede zmanjšanja CO2 izboljšali z znanstveno osnovanimi cilji. Zastavljeni cilji vključujejo absolutne končne vrednosti na področju energije, elektrike, prevoza, surovin, dobaviteljev in odpadnega materiala.


Družba Essity je zavezana tudi zmanjševanju toplogrednih plinov z nakupom ključnih surovin, transporta, odpadkov, ustvarjenih med obratovanjem ter obdelavo prodanih izdelkov ob koncu življenjskega cikla za 18 % do leta 2030 (2016) ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 25 % do leta 2030 (glede na leto 2016) za energijsko porabo v podjetju in nakupljeno elektriko (obseg 1 in 2).