Zagotovite varnejši prevzem in dostavo naročil

Zagotovite varnejši prevzem in dostavo naročil

Vodnik z nasveti za higieno pri strežbi hrane zunaj restavracije

Zaradi okoliščin v letu 2020 je v restavracijah vse manj obiska, povečuje pa se trend naročanja hrane. Potrošniki namenjajo denar za hrano in pijačo, ki jo prevzamejo v restavraciji, jim jo dostavijo na dom ali postrežejo v avtomobilu. Ker so pričakovanja gostov glede higienskih standardov visoka, kot še nikoli doslej, jim morajo lastniki gostinskih obratov zagotoviti higiensko izkušnjo in jim jasno pokazati svoja prizadevanja.


V nadaljevanju opisujemo naš postopek, s katerim lahko v štirih korakih zagotovite higieno pri strežbi hrane izven restavracije.

Zagotovite higieno v kuhinji in med zaposlenimi

Na ključnih mestih razobesite plakate, s katerimi zaposlene spomnite, kako in kdaj si morajo umivati roke

Zagotovite higieno vreč za prevzem naročil

Prilagodite izdelke za zagotavljanje higiene, kot so serviete, razkužilni robčki in pripomočki za varno zapiranje vreč

Zagotovite higieno območja za prevzem naročil

S pomočjo znakov ustrezno usmerite goste in dostavno osebje

Zagotovite higieno dostave

Članom dostavnega osebja zagotovite razkužila in robčke, s katerimi lahko na poti poskrbijo za ustrezno higieno

Uporabna orodja za zagotavljanje higiene

Orodja