Razkuževanje rok

Izvajanje dobre higiene rok

Ker so v zdravstvu vse večje potrebe po zdravstvenih delavcih, ki jih je vedno več, je upoštevanje visokih higienskih standardov v bolnišnicah, ordinacijah in drugih zdravstvenih ustanovah pomembno, kot še nikoli doslej. Izvajanje dobre higiene rok je ključnega pomena za varnost in zdravje – tako zaposlenih kot bolnikov. Vsi zdravstveni delavci si morajo roke z razkužilom ali milom in vodo umiti v petih ključnih trenutkih:
 
  1. Pred dotikanjem bolnika
  2. Pred čistim/aseptičnim postopkom
  3. Po tveganju izpostavitve telesnim tekočinam
  4. Po dotikanju bolnika
  5. Po dotikanju okolice bolnika

Če imajo vidno umazane roke, si morajo zdravniki, medicinski tehniki in drugi zdravstveni delavci roke umiti z milom in vodo. Zagotoviti morate, da so zaloge pripomočkov za higieno rok na voljo vsem članom osebja na vsaki lokaciji zdravstvene oskrbe v bolnišnici, ordinaciji ali drugih zdravstvenih ustanovah. 

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj virov za učenje tehnik ustrezne higiene rok pri novih zdravstvenih delavcih. 

Downloads