A doctor scrubbing his hands before surgery

Z ustrezno higieno rok preprečite okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo

Najboljši način za preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, je izboljšanje higiene rok. V spodnjih člankih lahko preberete več o okužbah, povezanih z zdravstveno oskrbo, in načinih njihovega preprečevanja.
 
Danes okužbe, povezane z zdravstvom, še vedno predstavljajo veliko težavo za bolnišnice in zdravstvene ustanove. Okužbe, povezane z zdravstvom (imenovane tudi nozokomialne okužbe), vsako leto prizadenejo več milijonov bolnikov ter povzročijo številne zaplete, ki so lahko tudi smrtno nevarni. Posledice teh okužb so resne, saj povzročijo telesno bolečino in upočasnijo okrevanje, včasih pa se lahko končajo tudi s smrtjo. Okužbe, povezane z zdravstvom, obenem ustvarjajo velike družbene stroške, zaradi česar si jih prizadeva odpraviti veliko ustanov, med katerimi je tudi Svetovna zdravstvena organizacija.
 
SZO poroča, da je najučinkovitejši način preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom, izvajanje ustrezne higiene rok. Kot zdravstveni delavec ste gotovo seznanjeni s pomembnostjo higiene rok. Raziskave kažejo, da medicinski tehniki najbolj upoštevajo standarde umivanja rok. Kljub temu pa zagotavljanje skladnosti z zahtevami na področju higiene rok med vsemi zaposlenimi ni vedno preprosto. Pri izvajanju dobre higiene rok boste v praksi morebiti potrebovali pomoč. Obenem je ozaveščanje z ustreznimi informacijami pogosto potrebno tudi pri obiskovalcih in bolnikih. 
 
Poleg zagotavljanja ustrezne higiene rok v bolnišnicah je pomembno, da opredelite območja tveganja in se poučite o preventivnih ukrepih, s katerimi lahko omejite tveganje širjenja okužb.
 

Dejstva o okužbah, povezanih z zdravstvom

Okužbe, povezane z zdravstvom, se pojavijo pri bolnikih med oskrbo v bolnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi, pri čemer ob bolnikovem sprejemu niso prisotne ali so v postopku inkubacije. Okužbe, povezane z zdravstvom, se lahko pri bolnikih pojavijo v vsakem okolju, kjer prejemajo oskrbo, lahko pa se razvijejo tudi po odpustitvi.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Kako preprečiti okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, še nikoli ni bilo tako pomembno. SZO poroča, da se države na globalni ravni strinjajo z nujnostjo obravnave rastoče težave odpornosti na antibiotike. V zdravstvu je učinkovito preprečevanje in obvladovanje okužb ena od rešitev, kjer je nujna ustrezna higiena rok. Poleg dostopnosti razkužil in postaj za umivanje rok je pri preprečevanju okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, ključnega pomena poznavanje priložnosti in načinov za izvajanje higiene rok.
 
Nedavna anketa je pokazala, da si kar 8 od 10 zdravstvenih delavcev želi izboljšati lastno skladnost z zahtevami glede higiene rok. Medicinski tehniki in zdravniki se torej dobro zavedajo svoje vloge pri preprečevanju širjenja bolezni in okužb ter svoje zavezanosti ohranjanju zdravja bolnikov. Kot ponudnik številnih higienskih izdelkov v bolnišničnih okoljih želimo podpreti prizadevanja zdravstvenih delavcev na področju zagotavljanja skladnosti z zahtevami glede higiene rok.